Konserwator

Współpracujemy ze sprawdzonymi konserwatorami mającymi najwyższe wykształcenie i długoletnią praktykę.

Osobno polecamy konserwatorów do obrazów olejnych, a osobno specjalistów od „papieru” (akwarele, druki, rysunki).

Nie pobieramy prowizji.

ART RAM - Oprawiamy!